Yrken

På SO-lektionerna har vi har pratat om vad olika yrken gör. Vi har lärt oss om nya yrken såsom arkitekter, designer och murare. Vi  har fått drömma om vad vi vill ha för yrken i framtiden. Vi skrivit om vilka drömyrken vi vill ha. Läs mer