Experiment: Blandningar och lösningar

Vi har gjort experiment med blandningar och lösningar. Vi blandade saker i vatten. Om vi fortfarande kunde se de två olika sakerna var det en blandning. Om vi inte kunde se det vi blandade i längre, utan det såg ut som vanligt vatten, var det en lösning. Vi hällde i salt. När vi rörde om kunde vi inte se saltet så det var en lösning. Saltet hade inte försvunnit utan bara löst upp sig i så små bitar att vi inte kunde se dem längre. Vi fick ställa hypoteser (det betyder att vi fick gissa vad som skulle hända). När vi blandade i salt och socker blev det lösningar. Mjöl, bakpulver och olja blev blandningar för vi kunde fortfarande se mjölet, bakpulvret och oljan. Bakpulvret lät bubbligt för det blev kolsyra i vattnet.

Vattnets former 2

Vi har lärt oss om vattenmolekyler. Vattnet finns i 3 olika former. Fast form är is. Då är vattenmolekylerna stilla. När det blir varmare så blir det flytande form. När vatten kokar blir det gas. Då rör sig vattenmolekylerna jättemycket.

Skriven av Julia, Mikael och Mashrafi

Vi har dansat vatten också. När vi är vatten i fast form (is) går vi långsamt och ryckigt. När vi är flytande form rör vi oss som om vi flyter fram. När vi är vatten i gasform springer vi fort fort, eller står stilla och skakar hela kroppen! Det var roligt!

Vattnets former

Vatten kan vara hård det heter fast.
När vattnet inte är hårt så blir det flytande vatten.
Vattnet kan också bli gas.

Skriven av Angello och Diyana

När det är kallt blir vattnet till is. (bild från pixabay.com)

När det blir varmare smälter isen och det blir flytande vatten. (bild från pixabay.som)

En vattenmolekyl. (bild från pixabay.com)