Tallinjen

Vi har jobbat med tallinjen. Vi har jobbat 1 till 10. Vi fick lägga lappar i rätt ordning. Det var en bild på en glassbil. Vi ställde oss på led. Vi skrev talens grannar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skriven av Arda och Vincent