Superhjältar

Vi läser en bok som heter Strumpmannen. Den handlar om en superhjälte. Vi fick hitta på vilken superhjälte vi skulle vara om vi var en superhjälte. Vi kom på vad vi skulle heta och vilka superkrafter vi skulle ha. Sen fick vi måla oss själva. Det var roligt! Några hann också skriva en superhjälte-saga om en gång när vi räddade någon.

Bokstaven J

Den här veckan har vi jobbat med bokstaven Jj. När man skriver gemenen måste den gå ner under raden. Man kan säga att den ska ner i källaren. Vi tränade på att skriva Jj och kom på ord med J. En järv flyttade in i vår alfabetsskog. Järven är ett rovdjur som bor i norra Sverige. Den äter kött. Den har vassa tänder. Den kan klättra och simma och springa fort. Den bor i en lya.

 

Tärningssagor

Vi har skrivit sagor med hjälp av en tärning. Vi hade med de fyra delarna: start, hinder, lösning och mål. För varje del slog vi en tärning och skrev av den meningen som stod. Det blev roliga och lite tokiga sagor! Vi läste sagorna för varandra och Ornella (lärarstudenten som höll i lektionen) gav respons och skrev vad vi gjorde bra. Det var roligt att skriva tärningssagor!