Superhjältar

Vi läser en bok som heter Strumpmannen. Den handlar om en superhjälte. Vi fick hitta på vilken superhjälte vi skulle vara om vi var en superhjälte. Vi kom på vad vi skulle heta och vilka superkrafter vi skulle ha. Sen fick vi måla oss själva. Det var roligt! Några hann också skriva en superhjälte-saga om en gång när vi räddade någon.

Tärningssagor

Vi har skrivit sagor med hjälp av en tärning. Vi hade med de fyra delarna: start, hinder, lösning och mål. För varje del slog vi en tärning och skrev av den meningen som stod. Det blev roliga och lite tokiga sagor! Vi läste sagorna för varandra och Ornella (lärarstudenten som höll i lektionen) gav respons och skrev vad vi gjorde bra. Det var roligt att skriva tärningssagor!

Sagor

Den här veckan har vi fortsatt jobba med sagor. I 1A och 1B har de läst om Hans och Greta. Några av eleverna spelade också teater om den sagan. 1C har läst om Rödluvan och Guldlock. 1D har läst om Rödluvan. Vi spelade också teater. Några av eleverna fick skriva och berätta. Läs mer