Faktatext: Räven

Vi i ettan har lärt oss fakta om räven. Vi tittade på en film om räven och tittade på bilder på räven.

Vi läste tillsammans och vi läste i grupper. Varje grupp blev expert på ett område. Vi lärde oss om rävens utseende, föda (vad den äter), ungar och familj, var den lever och vilka fiender den har. Vi skrev ner ord om räven och berättade för varandra. Läs mer

Miljö och återvinning 1

Vi har lärt oss att sortera skräp. Vi har sorterat kartong, plast, tidningar, glas och aluminium. Vi har också tittat på bilder och funderat på om det är något som är bra för miljön (miljögynnare) eller dåligt för miljön (miljöförstöring) som syns på bilden. Läs mer