Bokstaven C

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven C. En clownfisk har därför simmat in i vår alfabetsskog. Clownfisken finns inte i Sverige, utan den trivs i varmare vatten. Alla clownfiskar föds som killar, den största och starkaste byter sedan kön och blir en tjej. Clownfiskar bor i havsanemoner, de lever i symbios. Havsanemonerna bränner alla fiskar utom Clownfisken, så den har ett bra skydd där.

C låter i bland som s och ibland som k. Några ord med c är cykel, citron, cirkus, Carola, tack, jacka.

Bokstaven P

Innan lovet jobbade vi med bokstaven P. Vi tränade på att skriva P. Gemenen ska gå ner i källaren, så här: p. En pigghaj flyttade in i vår alfabetsskog. Pigghajen är en liten haj som finns i Sverige. Den är inte farlig. Den har två giftiga taggar vid ryggfenorna. Pigghajen äter fisk. Det finns inte så många pigghajar kvar så nu får man inte fiska dem längre.

Bokstaven K

Den här veckan har vi lärt oss om bokstaven K. Vi kom på ord på K och tränade på att skriva K. Vi gjorde också ett korsord med ord på K.

En knubbsäl flyttade in i vår alfabetsskog. Knubbsälen lever i vatten och äter fisk. Den är nyfiken. När den sover flyter den rakt i vattnet. Knubbsälen finns längs Sveriges kuster. Den simmar bra men rör sig roligt på land.

Bokstaven G

Den här veckan har vi jobbat med bokstaven Gg. Vi tränade på att skriva Gg. Gemenen går ner i källaren. En groda flyttade in i vår alfabetsskog. Grodan äter insekter. Den lever i vatten och på land. Vi lärde oss om grodans livscykel. Först är det ett grodägg. Från ägget kommer ett grodyngel. Sen blir det en halvvuxen groda och sist en fullvuxen groda som kan lägga nya ägg. Grodor är inte helt gröna utan lite brunfläckiga. I andra länder finns grodor med andra färger. Några av dem är giftiga.

Bokstaven J

Den här veckan har vi jobbat med bokstaven Jj. När man skriver gemenen måste den gå ner under raden. Man kan säga att den ska ner i källaren. Vi tränade på att skriva Jj och kom på ord med J. En järv flyttade in i vår alfabetsskog. Järven är ett rovdjur som bor i norra Sverige. Den äter kött. Den har vassa tänder. Den kan klättra och simma och springa fort. Den bor i en lya.

 

Bokstaven Å

Vi har jobbat med bokstaven Å. Ålen flyttade in i vår alfabetsskog. Den finns i hela Sverige. Den simmar på botten. Den är en fisk som liknar en orm. Den dör om man äter dem. Den simmar långt.

Skriven av Jefte och Georgios