Upphovsrätt

Alla bilder som publiceras på den här bloggen är skrivna av oss som driver den – elever och lärare i klass 1A, 1B, 1C och 1D på Västerholms Friskola. De flesta bilder som publiceras är tagna av oss. En del bilder är tagna från www.pixabay.com där det finns bilder som man får använda gratis. Om vi använder bilder under Creative Commons-license kommer vi att skriva det tydligt.

Om ni ser något spännande på vår blogg som ni vill använda eller sprida vidare får ni gärna göra det. Men om ni vill använda våra bilder eller texter vill vi att ni frågar först.

Tack!