Om bloggen

Detta är en klassblogg för fyra klasser i åk 1 på Västerholms friskola i Skärholmen, Stockholm. Där kommer vi visa upp vad vi gör i klasserna. Vi vill också visa upp Skärholmen ur barnens perspektiv. Här får föräldrar, släktingar, vänner och andra nyfikna chans att se hur ett gäng sjuåringar i Skärholmen upplever och upptäcker världen. Vad som hamnar på bloggen är mycket upp till vad eleverna vill visa upp.

Syftet med klassbloggen är att skapa en bro mellan barnen och omvärlden. Med meningsfulla uppgifter och verkliga mottagare motiveras barnen. Deras nyfikenhet får leda vägen till nya upptäckter. Vidare kan föräldrar på ett naturligt sätt bli en del av elevernas skolvardag. Genom webbsidan får eleverna en chans att presentera sig själva och sin omgivning på ett positivt sätt. I ett allt mer segregerat skolsystem är det viktigt att alla får samma möjligheter att lyckas i samhället. Förhoppningen är att denna webbsida ska öppna upp världen en aning för våra elever.

Välkommen att följa med oss på vår upptäcksresa!