Sinnen

Vi har fem sinnen. Dom 5 sinnena är lukten, synen, hörseln, smaken och känseln. Vi har munnen för att smaka och äta. Vi har synen för att kunna se. Hörseln använder vi för att höra. Vi har känseln för att känna saker. Vi har lukten som finns i näsan.

Skriven av Fiona, Salar och Liljan. Kevin var sjuk men han är också med i basgruppen Stjärnhästninjorna,

 

Årstider

Hela året har vi lärt oss om årstider. Nu har vi avslutat arbetet på lite olika sätt i klasserna. Vi har till exempel målat och sorterat meningar till rätt årstid.

1C:s klassträd

Nu har vår björk fått löv! Förra veckan var det bara knoppar, men nu finns det små löv också. De är fortfarande små men kommer att bli större snart.

Förra veckan var det knoppar.

Löv på vår björk!

 

Känslor: Glädje

Vi har pratat om känslan glädje. Känslor styrs av hjärnan. Olika saker kan göra oss glada. Vi fick fundera och berätta vad som gjorde oss glada. Vi har också funderat på hur man kan göra så att andra blir glada. På dansen har vi dansat olika känslor.

GOTD: Öresundsbron

Denna vecka har 1C och 1D lärt sig om Öresundsbron. Öresundsbron är en bro som går mellan Sverige och Danmark. Det tog 5 år att bygga bron, den var klar år 2000. Det är den längsta bron i hela Sverige. Öresundsbron är både en bro och en tunnel. Man kan åka tåg eller köra bil på bron.

Bondgården

Vi har arbetat med bondgården i 2 veckor. Vi har lärt oss om några av bondens djur; ko och får. 1C har lärt sig om grisen.

Det är mamman som heter ko, pappan kallas för tjur och barnet kallas för kalv. Från kon får vi mjölk, ost, yoghurt och kött.

Läs mer

Bokstaven G

Den här veckan har vi jobbat med bokstaven Gg. Vi tränade på att skriva Gg. Gemenen går ner i källaren. En groda flyttade in i vår alfabetsskog. Grodan äter insekter. Den lever i vatten och på land. Vi lärde oss om grodans livscykel. Först är det ett grodägg. Från ägget kommer ett grodyngel. Sen blir det en halvvuxen groda och sist en fullvuxen groda som kan lägga nya ägg. Grodor är inte helt gröna utan lite brunfläckiga. I andra länder finns grodor med andra färger. Några av dem är giftiga.

Grej of the day: Hjärtat

Den här veckan handlade Grej of the day om hjärtat. Hjärtat är en muskel som hela tiden pumpar runt blod till kroppen. Utan hjärtat kan vi inte leva. När vi vilar slår hjärtat i lugn takt. När vi springer eller hoppar slår hjärtat snabbare så att vi ska orka. Doktorn kan lyssna på våra hjärtslag med ett stetoskop. Hjärtat har inte en hjärtform. Människans hjärta är ungefär lika stort som en knuten näve. Blåvalens hjärta är stort som en liten bil. Daggmasken har många hjärtan. Maneter har inget hjärta.