Vattnets former 2

Vi har lärt oss om vattenmolekyler. Vattnet finns i 3 olika former. Fast form är is. Då är vattenmolekylerna stilla. När det blir varmare så blir det flytande form. När vatten kokar blir det gas. Då rör sig vattenmolekylerna jättemycket.

Skriven av Julia, Mikael och Mashrafi

Vi har dansat vatten också. När vi är vatten i fast form (is) går vi långsamt och ryckigt. När vi är flytande form rör vi oss som om vi flyter fram. När vi är vatten i gasform springer vi fort fort, eller står stilla och skakar hela kroppen! Det var roligt!

Rösta

På SO-lektionerna har vi fortsatt med att jobba med ”Vårt samhälle”. Vi har röstat om vad vi vill ha i den lediga lokalen. Vi röstade mellan dessa tre alternativ: simhall, träningshall för Kung Fu och andra sporter och godisbutik. Nästa vecka får vi reda på vilket alternativ som har fått flest röster. Vi har även pratat om vad ordet demokrati betyder.

Tallinjen

Vi har jobbat med tallinjen. Vi har jobbat 1 till 10. Vi fick lägga lappar i rätt ordning. Det var en bild på en glassbil. Vi ställde oss på led. Vi skrev talens grannar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skriven av Arda och Vincent

Bokstaven Å

Vi har jobbat med bokstaven Å. Ålen flyttade in i vår alfabetsskog. Den finns i hela Sverige. Den simmar på botten. Den är en fisk som liknar en orm. Den dör om man äter dem. Den simmar långt.

Skriven av Jefte och Georgios

Is-experiment

Vi gjorde ett experiment. Vi la fyra glas, i glasen la vi salt, varmt vatten, kallt vatten och luft. Sen la vi is i glasen och sen väntade vi och tittade vilken som skulle smälta först. Det var varmt vatten som smälte först.

Sen provade vi själva, vi fick påsar med is i påsen och sen pratade vi med våra lärkompisar och sen provade vi smälta isen.

Skriven av Arda och Georgios