Sagor

Den här veckan har vi fortsatt jobba med sagor. I 1A och 1B har de läst om Hans och Greta. Några av eleverna spelade också teater om den sagan. 1C har läst om Rödluvan och Guldlock. 1D har läst om Rödluvan. Vi spelade också teater. Några av eleverna fick skriva och berätta. Läs mer

Yrken

På SO-lektionerna har vi har pratat om vad olika yrken gör. Vi har lärt oss om nya yrken såsom arkitekter, designer och murare. Vi  har fått drömma om vad vi vill ha för yrken i framtiden. Vi skrivit om vilka drömyrken vi vill ha. Läs mer